Uskutečnilo se jednání o kontrole kvality

Dne 12. dubna v 15:00 se v konferenční místnosti společnosti konala schůzka týkající se kontroly kvality, kde pracovníci kontroly kvality, nákupu a výroby zkontrolovali a zlepšili problémy s kvalitou nedávno hlášené zákazníky a problémy s kvalitou, které se vyskytly minulý měsíc!
Setkání znovu zdůraznilo význam svařovacích přípravků a požádalo výrobní oddělení o použití přípravků podle technických požadavků výkresů dílů pro zajištění jednotné kvality výrobků.

Současně bylo požadováno, aby zpětná vazba od zákazníků byla uspořádána do souboru špatných příkladů a aktualizována pro distribuci.

Na kvalitu dodavatelů nemůžeme zmírnit požadavky kvůli kvantitě.


Čas odeslání: 31. května 2023